YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [4] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [7] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
VAYS
Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi
VAYS Projesi

VAYS PROJESİ


Varlığının temelini teşkil eden ecdat yadigarı vakıflarla ilgili Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi kültür ve medeniyetine ait gerek Kurum içinde ve gerekse Kurum dışındaki arşivlerde bulunan her türlü belgenin orijinal görüntülerini muhafaza ederek; bizden sonraki nesillere bozulmadan intikalini sağlamak, bu belgelerde yer alan bilgileri internet ortamında Türk ve Dünya kamuoyu ile paylaşmak, ilim dünyasının istifadesine sunmak amacıyla "Vakıflarla İlgili Belgelerin Derlenip Bilgisayar Ortamına Alınması Projesi (VAYS)" ni tamamlamış bulunmaktadır. Bu proje ile Dünya arşivcilik standartlarına uygun digital ortamda Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) oluşturulmuştur.


Arşiv Eserleri

Bu proje ile Vakıflarla ilgili tüm belgelerin;

 • Aslına zarar verilmeden uygun teknoloji ile dijital kopyaları alınmış,
 • Ortalama saklama ömrü 400-500 yıl olan mikrofilm ortamına aktarılmış,
 • Katalog bilgileri çıkarılmış,
Arapça olanların Türkçe'ye çevirisi, Osmanlıca olanların transkripsiyonları yapılarak, Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) "  oluşturulmuştur. Yaklaşık 10 Milyon adet belge üzerinde tarama ve dijitalleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Vakıf Eserlerin Dijital Ortama Aktarımı

Proje kapsamında vakıf belgelerinin alındığı arşivler ve bulunduğu iller:

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi/Ankara,
 • Milli Kütüphane/Ankara,
 • İstanbul Müftülüğü/İstanbul,
 • Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi/Konya,
 • Topkapı Sarayı Arşivi/İstanbul,
 • Süleymaniye Kütüphanesi/İstanbul,
 • Türk İslam Eserleri Müzesi/İstanbul,
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi/Ankara,
 • Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Arşivi/İstanbul,
 • Türk Tarih Kurumu/Ankara, Osmanlı Arşiv Dairesi Başkanlığı/İstanbul,
 • Proje süresince Vakıflarla ilgili belge bulunduğu tespit edilen diğer arşiv ve kütüphaneler.

 

Vakıf Eserlerin Dijital Arşiv Süreci