YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [6] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [9] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Restore Edilen Vakıf Kültür Varlıkları
SÜLEYMANİYE CAMİİ
 


 
Süleymaniye Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Koca Sinan tarafından 1550-1557 yıllarında yapılmıştır. Süleymaniye Külliyesinde ortada cami olmak üzere bütün yapılar bir “U” düzeni içinde sıralanmıştır. Cami, medreseler, sıbyan mektebi, imarethane, tabhane, darüşşifa, bimarhane, hamam, çarşılar, darülhadis ve türbeler külliyeyi meydana getirir. Külliye merkezde Süleymaniye Camii’nin olduğu değişik işlevli 22 yapıdan meydana gelmektedir. Külliyenin merkezindeki Süleymaniye Camisi, İstanbul panoramasının en önemli öğelerinden biridir. Planlamasında araziye uygun bir şekilde yayılan bir anlayış esas alınmış, camiyi çevreleyen binalar doğal yapıyı koruduğu gibi, sokaklarla binalar canlı ve doğru ilkelere göre kurulmuş bir anlayışın ürünüdür. Caminin kuzeyindeki avlunun üç kapısı vardır. Dört adet minaresi avlunun köşelerinde yer alır. Bunlardan, caminin ana kütlesine köşelerden bitişen üç şerefeli yüksek minareler aynı zamanda bir köşe desteği olarak düşünülmüştür. Dikdörtgen planlı cami hariminin üzerini örten merkezi kubbe yarım ve çeyrek kubbelerle destelenmiştir. Ana kubbe dört büyük payeye oturmaktadır. Caminin mermer minberi, mihrabı Osmanlı oymacılık sanatının en güzel örnekleridir. Ayrıca ahşap oyma vaiz kürsüsü, ahşap kakmalı pencere kapakları ve kapıları diğer elamanlardır. Caminin doğu ve batı yönlerinde külliyenin medreseleri sıralanır. Caminin kıble yönünde Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan’a ait iki türbenin yanı sıra bir türbedar odası yer almaktadır. Boyutlarıyla Osmanlı imparatorluğu tarihinin en önemli inşaat faaliyetlerinden olan cami genel olarak sade bir yapıdır. Kanuni Sultan Süleyman Vakfına aittir.

Süleymaniye Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Koca Sinan tarafından 1550-1557 yıllarında yapılmıştır. Süleymaniye Külliyesinde ortada cami olmak üzere bütün yapılar bir “U” düzeni içinde sıralanmıştır. Cami, medreseler, sıbyan mektebi, imarethane, tabhane, darüşşifa, bimarhane, hamam, çarşılar, darülhadis ve türbeler külliyeyi meydana getirir. Külliye merkezde Süleymaniye Camii’nin olduğu değişik işlevli 22 yapıdan meydana gelmektedir.

Külliyenin merkezindeki Süleymaniye Camisi, İstanbul panoramasının en önemli öğelerinden biridir. Planlamasında araziye uygun bir şekilde yayılan bir anlayış esas alınmış, camiyi çevreleyen binalar doğal yapıyı koruduğu gibi, sokaklarla binalar canlı ve doğru ilkelere göre kurulmuş bir anlayışın ürünüdür.

Caminin kuzeyindeki avlunun üç kapısı vardır. Dört adet minaresi avlunun köşelerinde yer alır. Bunlardan, caminin ana kütlesine köşelerden bitişen üç şerefeli yüksek minareler aynı zamanda bir köşe desteği olarak düşünülmüştür. Dikdörtgen planlı cami hariminin üzerini örten merkezi kubbe yarım ve çeyrek kubbelerle destelenmiştir. Ana kubbe dört büyük payeye oturmaktadır. Caminin mermer minberi, mihrabı Osmanlı oymacılık sanatının en güzel örnekleridir. Ayrıca ahşap oyma vaiz kürsüsü, ahşap kakmalı pencere kapakları ve kapıları diğer elamanlardır.

Caminin doğu ve batı yönlerinde külliyenin medreseleri sıralanır. Caminin kıble yönünde Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan’a ait iki türbenin yanı sıra bir türbedar odası yer almaktadır.

Boyutlarıyla Osmanlı imparatorluğu tarihinin en önemli inşaat faaliyetlerinden olan cami genel olarak sade bir yapıdır. Kanuni Sultan Süleyman Vakfına aittir.