YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [4] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [7] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Restore Edilen Vakıf Kültür Varlıkları
EDİRNE-MERKEZ BÜYÜK SİNAGOG
 


 
Mülkiyeti, Vakıflar İdaresi Büyük Sinagog Vakfı’na aittir. 6 Ocak 1906’da Osmanlı Hükümetinin izni ile Kaleiçi Dilaver Bey Mahallesinde Büyük Sinagog’un yapılmasına başlanmıştır. Bu Sinagog Viyana Sinagogu örnek alınarak Fransız Mimarı France Depre tarafından yapılmış ve 1907’de ibadete açılmıştır. Sinagog üç ana binadan meydana gelmiştir. Bunlar Büyük Sinagog, İdari Bina ve Müştemilat binasıdır. Büyük Sinagog dikdörtgen planlı olup, tuğladan yığma olarak inşa edilmiştir. Üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüş, iki yanına da iki kule eklenmiştir. Ana giriş üç kapılı olup, ayrıca iki yandaki kulelere de çıkış merdiveni bulunmaktadır. İç mekanda mihrabın bulunduğu duvarın uç kısmına Ehal (el yazması Tevrat kopyalarının saklandığı dolap) yerleştirilmiştir. Bunun önünde, sağ ve sol yanlarda da cemaatin saygın iki kişisinin oturacağı koltuklar, bunların önünde de Teva (sinagoglarda duaların okunduğu platform) bulunmaktadır. Bu sinagogun en önemli özelliği akustiğidir. Tavan bezemelerinde, balkonda çiçek motifleri, gökyüzünü betimleyen yıldız figürleri, on emirden yola çıkarak yerleştirilen figürlere yer verilmiştir.

Mülkiyeti, Vakıflar İdaresi Büyük Sinagog Vakfı’na aittir. 6 Ocak 1906’da Osmanlı Hükümetinin izni ile Kaleiçi Dilaver Bey Mahallesinde Büyük Sinagog’un yapılmasına başlanmıştır. Bu Sinagog Viyana Sinagogu örnek alınarak Fransız Mimarı France Depre tarafından yapılmış ve 1907’de ibadete açılmıştır.

Sinagog üç ana binadan meydana gelmiştir. Bunlar Büyük Sinagog, İdari Bina ve Müştemilat binasıdır. Büyük Sinagog dikdörtgen planlı olup, tuğladan yığma olarak inşa edilmiştir. Üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüş, iki yanına da iki kule eklenmiştir. Ana giriş üç kapılı olup, ayrıca iki yandaki kulelere de çıkış merdiveni bulunmaktadır. İç mekanda mihrabın bulunduğu duvarın uç kısmına Ehal (el yazması Tevrat kopyalarının saklandığı dolap) yerleştirilmiştir. Bunun önünde, sağ ve sol yanlarda da cemaatin saygın iki kişisinin oturacağı koltuklar, bunların önünde de Teva (sinagoglarda duaların okunduğu platform) bulunmaktadır. Bu sinagogun en önemli özelliği akustiğidir. Tavan bezemelerinde, balkonda çiçek motifleri, gökyüzünü betimleyen yıldız figürleri, on emirden yola çıkarak yerleştirilen figürlere yer verilmiştir.