YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [4] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [7] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Restore Edilen Vakıf Kültür Varlıkları
DİYARBAKIR ULU CAMİ
 


 
Anadolu'nun en eski camilerindendir. Müslümanlar tarafından beşinci Harem-i Şerif olarak bilinir. Plan itibariyle Şam Emeviye Cami'nin Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanır. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, İnaloğulları ve Nisanoğulları, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev, Artuklular, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve Osmanlı padişahlarından birçoğuna ait kitabe ve fermanlar caminin muhtelif yerlerinde görülmektedir. Ulu Cami, Hanefiler Bölümü, Doğu Maksuresi, Batı Maksuresi, Şafiler Bölümü, Mesudiye Medresesi, Şadırvanlar ve Islak Hacimlerden müteşekkil olan büyük bir yapı topluluğudur.

Anadolu'nun en eski camilerindendir. Müslümanlar tarafından beşinci Harem-i Şerif olarak bilinir. Plan itibariyle Şam Emeviye Cami'nin Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanır.

Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, İnaloğulları ve Nisanoğulları, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev, Artuklular, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve Osmanlı padişahlarından birçoğuna ait kitabe ve fermanlar caminin muhtelif yerlerinde görülmektedir.

Ulu Cami, Hanefiler Bölümü, Doğu Maksuresi, Batı Maksuresi, Şafiler Bölümü, Mesudiye Medresesi, Şadırvanlar ve Islak Hacimlerden müteşekkil olan büyük bir yapı topluluğudur.