YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Necip Paşa Kütüphanesi ve Kataloğu (Tire/İZMİR)
 

 

TİRE VAKIF NECİPPAŞA KÜTÜPHANESİ
 
Klasik Osmanlı mimari üslûbunda inşa edilen Tire Vakıf Necip Paşa Kütüphanesi, 1826 yılında II.Mahmut dönemi devlet adamlarından Necip Paşa tarafından yaptırılmıştır. Köprülü ile başlayan müstakil kütüphane örneklerindendir. Üzeri sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbe ile örtülüdür. Kare şeklinde tek bir mekana sahiptir. Ön tarafında bulunan revaklı kısım sonradan camekanla kapatılarak okuma yeri olarak düzenlenmiştir. Binanın zemini yerden yüksekte tutulmuştur. Böylece bölgenin rutubetli ortamından kitapların zarar görmesi önlenmiştir. Girişte yarım daireler şeklinde yedi basamak bulunmaktadır İç kısımda yer alan ahşap piramidal bölüm sonradan ilave edilmiştir.
Kütüphane en son 1996 yılında tamir ve bakım görmüş, güvenlik açısından gerekli alarm ve uyarı sistemleri en son teknikler kullanılarak yeniden kurulmuştur.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda hizmetini sürdüren kütüphane, ülke genelinde bulunan benzer kuruluşlar arasında önemli bir yere sahiptir.  Bünyesinde 12. yy. ortalarından 20. yy. başlarına kadar değişik dönemlerde yazılmış yüzlerce değerli yazma ve basma eser bulunmaktadır. Bilim ve tarihi nitelikleri açısından olduğu kadar kitap sanatları açısından da ilgi çeken bu eserlerden tüm okuyucu ve araştırmacılar yararlanabilmektedir.
 
KİTAP SAYISI VE ÖZELLİKLERİ : Kütüphanede bulunan toplam kitap adedi 11,702’dir. Bunların 2,468 adedi eski harflerle yazılı Osmanlı dönemine ait eserler olup; 1,156 adet yazma, 1,312 adet matbu eserden oluşmaktadır. Geri kalan 9,234 adedi latin harflerle basılı Cumhuriyet dönemi kitaplardır.”
Mevcut  yazmalar arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından istinsah ettirilen büyük İslam alimi İbni Sina'nın "Kitabüş-Şifa"sı, İbrahim Müteferrika tarafından basılan ilk matbu eserlerden Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı, İbni Arabi'nin "Şecere-i Numaniye"si Yine İbni Sina'nın H.555 / M.1160 yılında istinsah edilen "İşarat" adlı eseri, Tire’de yetişen büyük İslam alimi İbni Melek Hazretlerinin kendi el yazması "Şerh-i Menar"ı, Şeyh Bedreddin'in "Cami'u'l-Fusuleyn"i, Yazma Kur'an-ı Kerim'ler, tıp, astronomi, matematik, felsefe, mantık, coğrafya gibi pek çok ilim dalında yazılmış eserler kayda değer önemli eserlerdir.
ZİYARETÇİ SAYISI : Yıllık ziyaretçi ve okuyucu sayısı 4 bin civarındadır. Bu sayının bir bölümü, müze niteliğindeki kütüphaneyi gezip görmek için gelenlerden; bir bölümü bilim, kültür ve sanat alanında araştırma yapan araştırmacılardan; diğer bölümü de günlük okuyuculardan oluşmaktadır.
Posta adresi:
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tire Necip Paşa Kütüphanesi
Tire/İZMİR

Telefon: 0232 512 19 58
Kütüphane yetkilisinin adı ve soyadı: Ali İhsan YILDIRIM

KÜTÜPHANEDE ARAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 


 
Genel Müdürlük Merkez Kütüphanesi (ANKARA)
İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi (İSTANBUL)
Kütüphanelerimizde Katalog Taraması yapmak için burayı tıklayınız