YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
KASTAMONU - Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi
 

ŞEYH ŞABAN-I VELİ KÜLLİYESİ
Seyyid Sünneti Efendi tarafından 1490 M. yılından önce vücuda getirilmiştir. Külliye bünyesinde cami, türbe, dergah, kütüphane, asa suyu ve şadırvan ile dergah evleri mevcuttur.

DERGAH EVLERİ
Cami ile aynı tarihlerde caminin banisi tarafından yaptırıldığı tahmin edilen dergah, 1261/1845 yılında Sultan Abdülmecid' in emriyle Kastamonu Kaymakamı Salih Ağa tarafından tamir edilmiş, alt yapılar yenilenmiş ve ihata duvarıyla külliye çevrilmiştir. Günümüze ulaşan iki konak ve ortasındaki Hz. Pir Şeyh Şaban-I Veli'nin özel eşyalarının sergilendiği bölüm 1318/1900 yılında Azdavaylı Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Aynı külliye içerisinde, Seyyid Sünneti Efendi tarafından 1490 M. yılından önce yaptırılan caminin ilk şekli bilinmemektedir. 988/1580 yılında Sultan 3. Murad' ın hocası ve mürşidi Şuca Efendi, Seyyit Sünneti Efendi mescidini genişleterek bugünkü haliyle camiyi yaptırmıştır. Cami, 1702, 1748 ve 1950 yıllarında tamir görmüştür.

Caminin karşısında bulunan türbe, Ömer Kethüda ve Ulema ile Halk tarafından 1020 / 1611 yılında yaptırılmıştır.

Türbe ile aynı tarihlerde yapılan bir de kütüphane bulunmaktadır. Günümüzde alt katı ibadethane, üst katı ise dernek odası olarak kullanılmaktadır.

Külliye içerisindeki Asa suyu olarak anılan su hakkındaki rivayetlere gelince; " Nuh Tufanı'nda Cebrail (A.S.) Kabe civarından dört avuç toprak alarak dünyanın dört ayrı yerine atmıştır.Bu yerlerden birisi de Hz. Pir civarıdır. Nitekim bölgenin taşlık yapısı Mekke kayalıklarına benzediği gibi ASA SUYU' nun tad ve kokusu da ZEMZEM ile aynıdır."denmektedir.

Avluda bulunan şadırvanın, Fatma Hanım tarafından 1318 / 1900 yılında yaptırılmıştır. 1318 yılının Recep ayının ilk gününde yaptırıldığı rivayet edilmektedir.

Külliye içerisinde bulunan selamlık binası Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılarak Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi' olarak ziyarete açılmıştır.


ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKIF MÜZESİ ESERLERİ
Müzede; Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliği kazanmış teberrukat eşyaları ve tekke eşyaları sergilenmektedir.

Eser grupları arasında; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kırşehir Kayseri ve Tokat yöresine ait halı ve kilim örnekleri yer almaktadır.
El yazması Kur'an-ı Kerimler, yazma eserler, hat levhalar şamdanlar, kandiller,sadaka taşları ile binanın birinci katında Hz. Pir şeyh Şaban - ı Veli' nin özel eşyaları, dini - tarikat eşyaları ile Kastamonulu hattatlara ait hat eserleri sergilenmektedir.


ADRES:
Hisarardı Mahallesi
Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi
KASTAMONU
Tel-Fax: 0366 214 64 95

Giriş Ücretsizdir.
ANKARA - Vakıf Eserleri Müzesi
EDİRNE - Selimiye Vakıf Müzesi
GAZİANTEP - Mevlevihanesi Vakıf Müzesi
İSTANBUL-Akaretler Mustafa Kemal Müzesi
KONYA - Sahip Ata Vakıf Müzesi
TOKAT - Mevlevihane Vakıf Müzesi
HALI MÜZESİ (İSTANBUL)
KİLİM VE DÜZ DOKUMA YAYGILAR MÜZESİ
TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ
TÜRK İNŞAAT VE SANAT ESERLERİ MÜZESİ