YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması
 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI

Vakıf kuran atalarımız, hiçbir karşılık beklemeden, hanlar, hamamlar, aşevleri, kütüphaneler, hastaneler, okullar, camiler gibi kamu yapıları inşa ederek, ülkemizin tapu senetleri niteliğindeki eserlerimizi ortaya çıkarıp yaşatmışlardır.
Günümüzde, vakıf eski eserlerimizi korumak, kollamak, gelecek nesillere ulaştırmak görevi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak, bu eserlerin korunması, bir tek kurum ve kuruluşa emanet edilemeyecek derecede ortak sorumluluk gerektirmekte, başta mülkî amirler, güvenlik birimleri, belediyeler olmak üzere, bütün  vatandaşlarımız tarafından korunması kaçınılmazdır. Bu sorumluluğu paylaştığımız taktirde, tarihi vakıf eserlerimiz sonsuza kadar yaşayacaktır.                                                                                                          
Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki taşınır kültür varlıkları;

  1. Arşiv eserleri,
  2. Teberrükat eşyaları,
  3. Vakıf Abidelerin tamamlayıcı parçaları

 olarak üç grupta değerlendirilebilir.

Arşiv eserlerimiz; Osmanlı Devrinden günümüze kadar vücut bulmuş vakıflarımızın her türlü bilgilerini içeren belgeler olup, bunlar, vakfiye defterleri, ferman, berat gibi eserlerdir. Bu eserlerin tasnifi ve mikrofilm çekimleri tamamlanmış olup bilgisayar ortamına aktarılma işlemleri VAYS Projesi dâhilinde tamamlanmıştır. Güvenlikleri ve fiziksel korumaları sağlanmıştır. Yerli ve yabancı araştırmacılara açıktır.

Teberrükat eşyası; Cami ve mescitlerimizde mevcut olan, hayırsever kişi veya kuruluşlar tarafından bağışlanmış her türlü eşyadır. Bu eşyalar; yazma veya basma Kuran-ı Kerim, cüz ve kitap, Sakal-ı Şerif, Kabe örtüsü, halı, kilim, şamdan, avize, kandil, rahle, levha, saat ve benzeri  taşınabilir eşyalardır.

Vakıf Abidelerin tamamlayıcı parçaları;
Çini, alem, kitabe, kapı pencere kanatları, mihrap, minber, balkon korkulukları, merdiven, sütun başlıkları, tavan göbekleri, kapı tokmakları, her türlü taş, ahşap, alçı ve metal gibi malzeme ile yapılmış süslemeli unsurlardır.

Türkiye genelindeki vakıf kökenli cami ve mescitlerimizde bulunan Teberrükat eşyasının tamamı fotoğraflı envantere sahip olup, ihtiyaç fazlası olmaları nedeni ile cami ve mescitlerden toplanan otuz bin civarındaki eser, müzelerimizde ve depolarımızda korunmaktadır.

Vakıf abide eserlerden eski eser çalınmalarını önlemek amacıyla, binalar başka bir kuruma tahsis edilirken veya herhangi bir özel veya tüzel kişiliğe kiraya verilirken; teslim sırasında binadaki tüm süsleme elemanları fotoğraf ve video kaydı ile tespit edilerek kullanıcıya zimmetle verilmektedir. Ayrıca kullanıcının binayı bu eserleri ile değerlendirip sigortalaması, kameralı güvenlik ve yangın alarmlarının yaptırılması protokollerde mutlaka yer almaktadır.

Ayrıca vakıf abidelerdeki süsleme unsurları da video kamera ile çekimleri yapılarak tasniflenmektedir. Bu eserlerde hırsızlık meydana geldiğinde, ilgili görüntüler derhal ilgili birimlere gönderilmek sureti ile duyurulmaktadır.
Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu
Çalınan Eserleri Sorgulamak için tıklayınız