YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[2] Kat Karşılığı [7] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [9] Kiralık Gayrimenkuller [5] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
İLGİLİ MEVZUAT
 

Yabancı vakıflar, yurtdışında kurulan Türkiye'de şube ve temsilciliği olan vakıflardır.Bu vakıflar Dernekler mevzatına göre kurulur, Medenî Kanun hükümlerine göre kurulan YENİ VAKIFLAR hakkında uygulanan mevzuata (5737 Sayılı Vakıflar Kanunu) tabidir.

Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı'nın izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette bulunabilir, temsilcilik kurabilir, şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.
YABANCI VAKIFLARLA İLETİŞİM
YABANCI VAKIFLARIN FAALİYETE GEÇTİĞİ YIL BAZINDA İLLERE GÖRE DAĞILIMI (13.07.2016)
YABANCI VAKIFLARA AİT ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ İL/İLÇE DAĞILIMI (13.07.2016)