YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Ferman
 

Ferman: Üstü tuğralı ve altında bazı işaretler bulunan yazılı padişah emir ve iradesidir ki mündericatına göre muhtelif isimler alır. Berat, menşur, irsad, tahsis ve temlik fermanı gibi. Muhtelif münazaa ve mevzulara dair ne kadar ferman sadır olmuş ise hepsi Başbakanlık Arşivinde kayıtlıdır. İcabında buradan aynen suretleri alınabilir. Fermanlar her türlü şüphe ve tezvirden (yalandan) salim olduğundan mahkeme ve dairelerde mündericatı ile amel olunur.
Belge Örnekleri - FERMAN
101 ve 102 nolu sayfa

304 nolu berat defterinin 101 ve 102 nolu sayfalarında muhtelif vakıflara ait ferman örnekleri

223. sayfa

301 nolu Ferman Defterinin 223. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait ferman kayıtları.

252. sayfa

301 nolu Ferman Defterinin 252. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait ferman kayıtları.

43 ve 44 nolu sayfa

304 nolu berat defterinin 43 ve 44 nolu sayfalarında muhtelif vakıflara ait ferman örnekleri

45 ve 46 nolu sayfa

304 nolu berat defterinin 45 ve 46 nolu sayfalarında muhtelif vakıflara ait ferman örnekleri

Ahkam Defterleri
Berat
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tahsil Defterleri
Vakfiye
Zeyl Vakfiye