YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Hüccet
 

Hüccet: Lugatta delil manasınadır. Eskiden bir hükmü hâvi olsun olmasın hâkim tarafından bir hukukî hadiseye dair tanzim olunan vesikalara hüccet denirken, sonraları hâkim huzurunda ikrar takriri, akidleri ve vasi tayini ve bir hususa izin i'tası gibi hükmü ihtiva etmeyen vâkıalar hakkında yazılan vesikalara ıstılah olmuştur. Hüccetlerde hâkimin mührü vesikanın üstünde ve i'lamlarda altında bulunur.
Belge Örnekleri - HÜCCET
Örnek 1

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 222. sayfa 143 ve 144. sıralarında kayıtlı 1072,1073 Hicri (1662,1663 Miladi) tarihli 2 adet hüccet örneği.

Örnek 2

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 222. sayfa 143 ve 144. sıralarında kayıtlı 1072,1073 Hicri (1662,1663 Miladi) tarihli 2 adet hüccet örneği.

Örnek 3

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 222. sayfa 143 ve 144. sıralarında kayıtlı 1072,1073 Hicri (1662,1663 Miladi) tarihli 2 adet hüccet örneği.

Örnek 4

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 307 ve308. sayfalarda 291/1 ve 291/2 sıralarında kayıtlı 1075 Hicri (1664 Miladi) tarihli 2 adet hüccet örneği.

Örnek 5

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 307 ve308. sayfalarda 291/1 ve 291/2 sıralarında kayıtlı 1075 Hicri (1664 Miladi) tarihli 2 adet hüccet örneği.

Ahkam Defterleri
Berat
Ferman
Hurufat Defterleri
Hülasa
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tahsil Defterleri
Vakfiye
Zeyl Vakfiye