YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
İlam
 

İlam: (Lugat) Bildirme, bildirilme, anlatma (hukuk) Bir davanın mahkemece nasıl bir hüküm ve karara bağlandığını gösteren resmi vesika.
Belge Örnekleri - İLAM
Örnek 1

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 168 ve169. sayfalarda 76 ve 77 sıralarında kayıtlı 1078, 1079 Hicri (1668 Miladi) tarihli 2 adet ilam örneği.

Örnek 2

Mustafa Paşa (Kara,Merzifonlu) Vakfına ait 641 nolu defterin 168 ve169. sayfalarda 76 ve 77 sıralarında kayıtlı 1078, 1079 Hicri (1668 Miladi) tarihli 2 adet ilam örneği.

Örnek 3

976 nolu İlam Defterinin 29. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait ilam kayıtları.

Örnek 4

975 nolu İlam Defterinin 45. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait ilam kayıtları.

Örnek 5

975 nolu İlam Defterinin 4. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait ilam kayıtları.

Ahkam Defterleri
Berat
Ferman
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tahsil Defterleri
Vakfiye
Zeyl Vakfiye