YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Şahsiyet Defteri
 

Şahsiyet Defteri: Vakıflarda görev yapan hizmetlilerin atanmaları, atanma tarihleri ve yerine kimin atandığını ve tedavül kayıtlarını gösteren belgedir.
Belge Örnekleri - SAHSİYET DEFTERİ
Örnek 1

1414 167 nolu şahsiyet defterinde bulunan muhtelif vakıflara ait şahsiyet kayıtları

Örnek 10

5 numaralı Vezir Atik Defterinin 278, 319, 449, 533 ve 579. sayfaları

Örnek 2

1415 167 nolu şahsiyet defterinde bulunan muhtelif vakıflara ait şahsiyet kayıtları

Örnek 3

57 nolu Atik Şahsiyet Defterinin giriş sayfası.

Örnek 4

57 nolu Atik Şahsiyet Defterinin 1. sayfası.

Örnek 5

57 nolu Atik Şahsiyet Defterinin 33. sayfası.

Örnek 6

5 numaralı Vezir Atik Defterinin 278, 319, 449, 533 ve 579. sayfaları

Örnek 7

5 numaralı Vezir Atik Defterinin 278, 319, 449, 533 ve 579. sayfaları

Örnek 8

5 numaralı Vezir Atik Defterinin 278, 319, 449, 533 ve 579. sayfaları

Örnek 9

5 numaralı Vezir Atik Defterinin 278, 319, 449, 533 ve 579. sayfaları

Ahkam Defterleri
Berat
Ferman
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Tahsil Defterleri
Vakfiye
Zeyl Vakfiye