YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Tahsil Defterleri
 

Tafsil Defterleri: Herhangi bir vakfın görevlileri, vakfın akar ve hayratlarının durumlarını belirten açıklayıcı kayıtları kapsayan defterlerdir.
Belge Örnekleri - TAFSİL DEFTERLERİ
Örnek 1

993 nolu Tafsil Defterinin 154. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait tafsil kayıtları.

Örnek 2

993 nolu Tafsil Defterinin 164. sayfasında bulunan muhtelif vakıflara ait tafsil kayıtları.

Ahkam Defterleri
Berat
Ferman
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Vakfiye
Zeyl Vakfiye