YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Vakfiye
 

Vakfiye: Vakfa dair vâkıfın takrir ve hâkimin mürâfaa ve hükmünü hâvi tanzim olunan hüccettir. Vakfiyeler ale'l-ekser şu fıkraları ihtiva eder:

  • Allaha hamd u senâ, vakfın ecr ü sevâbı hakkında vârid olan ayet ve hadisler.
  • Vakf olunan mallar.
  • Vakf olunan malların nasıl idare olunacağı.
  • Vâridatın sarf yeri.
  • Vakfın kimler tarafından idare olunacağı.
  • Hâkimin vakfın sıhhat ve lüzumuyla hükmü.
  • Nihayet tarih ve belgenin üst tarafında hakimin mührü.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime ve Vakıflar Arşivinde müteaddit ve bazıları rnüzehheb yani altun yaldızlı vakfiyeler vardır.
Belge Örnekleri - VAKFİYE
Örnek 1

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Mahmut Vakfı'na ait 1224 H. (1809 M.) tarihli vakfiyenin dış kapak görüntüsü.

Örnek 10

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Hace Nevfidan Kadın Vakfı'na ait 1266 H. (1850 M.) tarihli vakfiyenin 6. ve 7. sayfaları.

Örnek 11

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Abdulhamid Vakfı'na ait 1306 H. (1888 M.) tarihli vakfiyenin dış kapağının görüntüsü.

Örnek 12

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Abdulhamid Vakfı'na ait 1306 H. (1888 M.) tarihli vakfiyenin giriş sayfası.

Örnek 13

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Abdulhamid Vakfı'na ait 1306 H. (1888 M.) tarihli vakfiyenin 1. ve 2. sayfaları.

Örnek 14

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Cevri Usta Vakfı'na ait 1233 H. (1815? M.) tarihli vakfiyenin dış kapağının görüntüsü.

Örnek 15

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Cevri Usta Vakfı'na ait 1233 H. (1815? M.) tarihli vakfiyenin giriş sayfası.

Örnek 16

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Cevri Usta Vakfı'na ait 1233 H. (1815? M.) tarihli vakfiyenin 1. ve 2. sayfaları.

Örnek 17

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Cevri Usta Vakfı'na ait 1233 H. (1815? M.) tarihli vakfiyenin 3. ve 4. sayfaları.

Örnek 18

Şerife Hatice Hatun binti es-Seyyid Mehmed vakfına ait 1258 H. Tarihli vakfiyenin ilk iki sayfası.

Örnek 19

Şerife Hatice Hatun binti es-Seyyid Mehmed vakfına ait 1258 H. Tarihli vakfiyenin son sayfası.

Örnek 2

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Mahmut Vakfı'na ait 1224 H. (1809 M.) tarihli vakfiyenin giriş sayfası

Örnek 20

Müderriszade Hacı Mustafa vakfına ait 1216 H. tarihli vakfiyenin 1. sayfası.

Örnek 3

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Mahmut Vakfı'na ait 1224 H. (1809 M.) tarihli vakfiyenin 2. sayfası.

Örnek 4

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Mahmut Vakfı'na ait 1224 H. (1809 M.) tarihli vakfiyenin 3. sayfası.

Örnek 5

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Sultan II. Mahmut Vakfı'na ait 1224 H. (1809 M.) tarihli vakfiyenin 3. ve 4. sayfası.

Örnek 6

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Hace Nevfidan Kadın Vakfı'na ait 1266 H. (1850 M.) tarihli vakfiyenin dış kapağının görüntüsü.

Örnek 7

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Hace Nevfidan Kadın Vakfı'na ait 1266 H. (1850 M.) tarihli vakfiyenin giriş sayfaları

Örnek 8

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Hace Nevfidan Kadın Vakfı'na ait 1266 H. (1850 M.) tarihli vakfiyenin 1. sayfası.

Örnek 9

Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan Hace Nevfidan Kadın Vakfı'na ait 1266 H. (1850 M.) tarihli vakfiyenin 4. ve 5. sayfaları.

Ahkam Defterleri
Berat
Ferman
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tahsil Defterleri
Zeyl Vakfiye