YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [6] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [9] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Zeyl Vakfiye
 

Zeyl Vakfiye: Mahfuz bırakılan salâhiyete müsteniden bir vakfın aslına veya şartlarına veya ilâveten yapılan vakfa müteallik vakfiyenin altına vâkıf tarafından yapılan beyanlardır.
Belge Örnekleri - ZEYL VAKFİYE
Örnek 1

Mahmud Efendi bin Fazlullah (Aziz Mahmud Hüdai) Vakfına ait 611 nolu defterin 2. sırasında kayıtlı 1014 Hicri (1606 Miladi) tarihli zeyl vakfiye örneği

Örnek 2

Mahmud Efendi bin Fazlullah (Aziz Mahmud Hüdai) Vakfına ait 611 nolu defterin 2. sırasında kayıtlı 1014 Hicri (1606 Miladi) tarihli zeyl vakfiye örneği

Örnek 3

Mahmud Efendi bin Fazlullah (Aziz Mahmud Hüdai) Vakfına ait 611 nolu defterin 2. sırasında kayıtlı 1014 Hicri (1606 Miladi) tarihli zeyl vakfiye örneği

Örnek 4

Mahmud Efendi bin Fazlullah (Aziz Mahmud Hüdai) Vakfına ait 611 nolu defterin 7. sırasında kayıtlı 1031 Hicri (1622 Miladi) tarihli zeyl vakfiye örneği

Örnek 5

Mahmud Efendi bin Fazlullah (Aziz Mahmud Hüdai) Vakfına ait 611 nolu defterin 6. sırasında kayıtlı 1031 Hicri (1622 Miladi) tarihli zeyl vakfiye örneği

Örnek 6

Mahmud Efendi bin Fazlullah (Aziz Mahmud Hüdai) Vakfına ait 611 nolu defterin 6. sırasında kayıtlı 1031 Hicri (1622 Miladi) tarihli zeyl vakfiye örneği

Örnek 7

Mahmud Efendi bin Fazlullah (Aziz Mahmud Hüdai) Vakfına ait 611 nolu defterin 6. sırasında kayıtlı 1031 Hicri (1622 Miladi) tarihli zeyl vakfiye örneği

Örnek 8

Sultan II. Mahmut Vakfı'na ait 1230 H. tarihli Vakfiye Zeyli

Ahkam Defterleri
Berat
Ferman
Hurufat Defterleri
Hüccet
Hülasa
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tahsil Defterleri
Vakfiye