YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Arnavutluk
 

ARNAVUTLUK TİRAN ETHEM BEY CAMİİ

H.1208/M.1793-1794 yıllarında Şaban oğlu Hacı Ethem Bey tarafından şehir merkezinde moloz taşla tek kubbeli olarak inşa edilen caminin, kuzey ve doğu tarafındaki revaklı ahşap bölümleri ile barok üslubundaki duvar resimleri onarım esnasında yapılmıştır. Revaklar, H.1238/M.1822-1823 caminin iki dış cephesine bitişik şekilde yapılmıştır. Tek kubbeli caminin zarif, tek şerefeli bir minaresi vardır. Kuzeyindeki giriş kapısının sağ tarafında Ethem Bey'in, sol tarafında ise eşinin mezarı yer alır. Harime giriş kapısının ve son cemaat yerine giriş kapısının üzerinde yer alan iki tane kitabesi vardır. Duvarlar, tavan, sütunların üst kısımları; manzara, evler, gemiler, çiçekler, meyveler gibi resimlerle kaplıdır. Ahşap mihrap orijinaldir; fakat yağlı boya ile boyalıdır. Ahşaptan yapılan kadınlar mahfili kalem işi süslemelerle bezelidir. Son cemaat yeri kalın camlarla kapatılmış ve kapalı mekân haline dönüştürülmüştür. Cami­nin hemen yanında saat kulesi bulunur.

Ethem Bey Camii, mimarisi bakımın­dan Osmanlı dönemi Türk yapı sanatı usullerine uygun olmakla beraber içi ve hatta dışındaki aşırı kalem işi renkli be­zemelerle Balkanlar'da çok yaygın olan bir sanat anlayışı ve zevkine işaret eden bir yapıdır.

                       
Kaynakça:
Araslı, A. Avrupa’da Türk İzleri II, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001.
Ayverdi, E. H. Avrupa’da Osmanlı Eserleri Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk IV (4.,5.,6. Kitap), İstanbul Fetih Cemiyeti,İstanbul, 2000, 403-404.
Kiel, M. Otoman Architecture in Albania 1385-1912, O.I.C. IRCICA  Researches Centre for İslamic History, Art and Culture, İstanbul, 1990, 25
YDKV_Arnavutluk
Ethem Bey Camii
Ethem Bey Camii
Ethem Bey Camii
Ethem Bey Camii
Ethem Bey Camii
Macaristan
Bosna Hersek
Kosova
Makedonya
Romanya
Yunanistan
Bulgaristan