YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Kat Karşılığı [9] Eski Eser Onarımı [1] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [13] Kiralık Gayrimenkuller [1] İşhanı-İşyeri Onarımları [1] Yeni İnşaat
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Bosna Hersek
 YDKV_BosnaHersek
Bilagay Halveti Tekkesi
Mostar Köprüsü

BOSNA HERSEK MOSTAR KÖPRÜSÜ

Köprü, Neretva nehrinin ikiye ayırdığı Mostar şehrini birleştirmektedir. Mostar şehrinin sembolü haline gelen köprünün yerinde Fatih döneminde hafif malzemeden bir köprü inşa edilmiştir. Kanunî Sultan Süleyman döneminde, Karagöz Mehmed Bey veya Hacı Zaim Mehmed Bey tarafından H.965/M.1557-1558 yılında başlatılan mevcut köprünün inşası H.974/M.1566-1567 yılında tamamlanmıştır. Tek kemer gözlü, sivri kemerli olan köprünün uzunluğu 28,60 metre, iki ayak arasındaki mesafe 12 metredir. Kemer gözündeki kilit taşının su seviyesinden olan yüksekliği 19,70 metre, köprünün taş korkuluklar arasındaki genişliği ise 4 metredir. Sadece yayalar tarafından kullanılan köprünün alt döşemesinde, küçüklü büyüklü taş levhaların oluşturduğu basamaklar bulunmaktaydı. 1963 yılında onarılan köprü, Bosna-Hersek Savaşı esnasında, 1993 yılında Hırvatlar tarafından altına dinamit konulmak suretiyle yıkılmıştır. Günümüzde ise onarılmış ve kullanıma açılmıştır.


Kaynakça:

Araslı, A. Avrupa’da Türk İzleri II, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001, 154-155.
Çulpan, C. Türk Taş Köprüleri Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonuna Kadar, AKDTYK TTK Yayınları VI. Seri, Sayı 6, Ankara, 2002, 158-163.
Turan, Ö.- İbrahimgil, M.Z. Balkanlarda Türk Mimari Eserlerinden Örnekler, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.97, Ankara, 2004, 138-139.

Macaristan
Arnavutluk
Kosova
Makedonya
Romanya
Yunanistan
Bulgaristan