YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Makedonya
 YDKV_Makedonya
MANASTIR İSHAK ÇELEBİ CAMİİ

Cami, mektep, medrese, zaviye ve kütüphaneden oluşan külliyeden günümüze sadece İshak Çelebi Camii ulaşabilmiştir. Manastır şehir merkezinde Dragor Nehri kenarında, Yeni Cami ile Saat Kulesinin karşısında yer alan cami H.912 / M.1506-1507 tarihleri arasında Manastır Kadısı İshak Çelebi tarafından inşa ettirilmiştir. Giriş kapısı üzerinde dört sıra halinde yer alan kitabe mevcuttur. Cami, tek kubbeyle örtülü olup kare planlıdır. 14.54x14.60 m. uzunluğundaki beden duvarları ile oluşturulan kare planlı harim mekânının üzeri; 26 m. yüksekliğindeki, dıştan onikigen içten yuvarlak kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülüdür Kubbeye geçiş elemanı dilimli tromptur. Harim kısmının kuzeybatısında caminin beden duvarlarından taşacak şekilde yerleştirilen son cemaat yeri bulunur. İki bölümlü son cemaat yerinin harimin hemen önündeki birinci bölümü 3 adet ahşap, 1 adet mermer sütun ile üç bölüme ayrılmakta ve her birinin üzeri ahşap kubbeler ile örtülüdür. Sütunlarda bakır çemberler vardır. Son cemaat yerinin ikinci bölümü ise 19. y.y.’da yapıya yapılan müdahaleler ile sonradan eklenmiş ve üzeri çatı ile kapatılmıştır. Caminin güneybatı köşesinden yükselen minaresi  taş ve tuğlaların yatay sıralanmasıyla inşa edilen dörtgen kürsüye sahiptir. Caminin bahçesinde Rumeli müşiri Reşid Paşa’nın bulunur. Geleneksel teknikler kullanılarak inşa edilmiş yapı, 1890, 1910, 1947, 1959 ve 2006 yıllarında çeşitli onarımlar geçirmiştir.

Üsküp Davut Paşa Hamamı
Üsküp Mustafa Paşa Cami
Üsküp Vardar Köprüsü
Macaristan
Arnavutluk
Bosna Hersek
Kosova
Romanya
Yunanistan
Bulgaristan