YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Kat Karşılığı [9] Eski Eser Onarımı [1] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [13] Kiralık Gayrimenkuller [1] İşhanı-İşyeri Onarımları [1] Yeni İnşaat
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Bulgaristan
 YDKV_Bulgaristan
ESKİ ZAGRA HAMZA BEY CAMİİ

H.811/M.1408-1409 yılında, Hamza Bey tarafından inşa ettirilen cami, kare plânlı, tek kubbeli bir yapıdır. Sekizgen bir kasnağa oturan kubbenin, köşelikleri pandantiftir. Tamamen moloz taş ile yapılmış bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Minaresi günümüze ulaşmamıştır. Caminin hariminde, 18. y.y.’a ait kalem işi süslemeler bulunmaktadır. Yapı, H.1276/M.1859-1860 yılında onarım görmüştür.

Kaynakça:
Turan, Ö.- İbrahimgil, M.Z. Balkanlarda Türk Mimari Eserlerinden Örnekler, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.97, Ankara, 2004, 200-201.

Mustafa Paşa (Sevilingrad) Köprüsü
Yanbolu Eski Camii
Macaristan
Arnavutluk
Bosna Hersek
Kosova
Makedonya
Romanya
Yunanistan