YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Han ve Kervansaray
 

Han ve Kervansaray

Selçuklu devrinde ticari yol ağı üzerinde kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamaları için sultan hanı da denilen kervansaraylar yapılmıştır. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşü ile günde dokuz saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştır. Çevrelerindeki yüksek duvarlarla korunan ve barış zamanlarında pazaryeri olarak da iş gören bu kervansaraylar savaşta kale olarak da kullanılırdı. Selçuklu kervansarayları üç genel tipe uygun olarak yapılmışlardır. Bunlar, yazlık denilen avlulu, kışlık denilen kapalı ve her iki türün birleştirilmesinden oluşan karma tiplerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehirlerdeki hanlar ticaret ve konaklamak için yapılmış gelir getirici vakıf yapılarıdır.

 

Han ve Kervansaray Örnekleri

 AFYON-ÇAY-TAŞHAN

 
AKSARAY SULTAN HANI

 ADANA-CEYHAN-KURTKULAĞI KERVANSARAYI


 
AFYON-İHSANİYE-DÖĞER KERVANSARAYI

 KAYSERİ-BÜNYAN-KARADAYI KÖYÜ-KARATAY HAN

 KASTAMONU-MERKEZ-KURŞUNLU (İSMAİL BEY) HANI

 TOKAT-PAZAR-MAHPERİ HATUN KERVANSARAYI

 İZMİR-ÇEŞME KERVANSARAYI

 İZMİR-KIZLARAĞASI HANI

 İZMİR-MENEMEN TAŞHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFYON-ÇAY-TAŞHAN

Taş Medresenin doğu cephesinin karşısında bulunan Taşhan (Ebul Mücahit Yusuf Hanı), kitabesine göre III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Ebul Mücahit Yusuf Bin Yakup tarafından Taş Medresenin Mimarı Oğul Bey Bin Muhammed'e 677 H. (1278 M.) yılında yaptırılmıştır.
Günümüzde kapalı bölümü ayakta kalan hanın avlusu da bulunmaktaydı. Kare planlı kapalı bölümün tam ortasında kubbeli bir kısım vardır. Kubbede tuğla kullanılmıştır. İç mekandan kesme taştan yapılmış ayakları birleştiren kemerler üzerindeki üst örtüyü oluşturan tonozlar moloz taştır.
Hanın üzeri toprak dam ile örtülüdür. 
Moloz taştan inşa edilmiş olan hanın portali ise kesme taştan inşa edilmiştir.

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

AKSARAY SULTAN HANI

Aksaray-Konya karayolu üzerinde bulunan Sultanhanı Selçuklu Sultanı"Alaaddin Keykubat" tarafından H.626-M1229 tarihinde inşa ettirilmiştir. İnşa ettirildiği tarihten kısa bir süre sonra yanmış. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında mütevelli Seraceddin Bin Ahmet Bin El Hasan tarafından onarılmıştır.
İpek yolu üzerinde bulunan, kervanların güvenli bir şekilde konaklamasını sağlayan kervansaray Türkiye'deki örneklerin en büyüğüdür. Zaman zaman Moğol istilasına karşı Selçuklular tarafından kale amaçlı kullanılmıştır.
Han kışlık ve yazlık olmak üzere açık ve kapalı iki kısımdan oluşmaktadır. Hana doğu cephesinde muhteşem bir portalden girilir. İnce bir işçiliğe ve anıtsal bir görünüme sahip olan yapıda, kapalı kısma girişi sağlayan portal daha sadedir. İleri taşan mermer portal ve köşelerdeki kulelerle 50 metre genişliğindeki cephe abidevi bir görünüştedir.
Açık avlunun ortasında bulunan köşk mescid dört kemer üzerine oturtulmuştur.
Avlu kapısındaki kitabesine göre binanın mimari Muhammed Bin Havlan El-Dimaskı'dır.

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADANA-CEYHAN-KURTKULAĞI KERVANSARAYI

Kervansaray 17. yüzyılda Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapı daha sonra Mimar başı Mehmet Ağa tarafından onarılmıştır.
Yapı 45.75x23.60 m. boyutlarında enine dikdörtgen planlıdır. İçte iki sıra halinde uzanan ayaklar birbirine sivri kemerle bağlanmıştır. Ayaklar ve sivri kemerler de yapının üzerini örten beşik tonozları taşımaktadır. Duvarlar yonu taşı kaplıdır. Duvarlar kuzey ve güney cephelerde payandalarla desteklenmiştir. Yapının giriş kapısı doğu cephede yer almaktadır.

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFYON-İHSANİYE-DÖĞER KERVANSARAYI

 

Döğer kervansarayı 15. yüzyılda Sultan II. Murat döneminde inşa edilmiştir.
Yapı enine dikdörtgen planlıdır. Toplam uzunluğu 56.50.m.dir. Bitişik iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm iki katlıdır. Duvarlar yonu taşı kaplıdır. Uzun duvarlara bitişik ayaklar birbirine kemerlerle bağlanmış ve üzerleri çapraz tonozlarla örtülüdür. İkinci katta yer alan odalar kubbe ile örtülüdür. Bu odalardan biri mescit olarak düzenlenmiştir. İkinci bölüm tek katlı ve duvarlar moloz taş örgülüdür. İçte yer alan dört ayak birbirlerine kemerle bağlanmış ve üzerleri beşik tonozla örtülüdür.

 


Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYSERİ-BÜNYAN-KARADAYI KÖYÜ-KARATAY HAN

 

Kervansaray 1240-41 yılında Selçuklu devlet adamlarından Cemalettin Karatay tarafından yaptırılmıştır. Yapı yazlık ve kışlık bölümlerinden oluşmaktadır. Yazlık kısmı avluludur. Kışlık kısmının üzeri tamamen kapalıdır. 
Yazlık kısmının cepheden dışa taşkın taç kapısı geometrik, bitkisel motifli bordürler, insan ve hayvan tasvirleri ile dikkat çekmektedir. Yazlık kısmında mescit ve hamam gibi bölümler yer almaktadır. Kışlık kısmı enine yedi neflidir. Neflerin üzeri beşik tonoz örtülüdür. Orta nefin merkezine piramidal külah örtülü kubbe yerleştirilmiştir. Yapının duvarları yonu taş kaplı, duvarlar dıştan payandalarla desteklenmiştir.

 


Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASTAMONU-MERKEZ-KURŞUNLU (İSMAİL BEY) HANI

 

Han Candaroğlu Beyi İsmail Bey tarafından 1460 yılında yaptırılmıştır. Yapı iki katlı ve avluludur. Avlusu 19x19 m. boyutlarındadır. İçte iki katta toplam 51 oda bulunmaktadır. Odaların önünde revaklar yer almaktadır. Han dış cephesinde 11 adet dükkan yer almaktadır. Yapının iç duvarları yonu taşı, dış duvarları moloz taş kaplıdır.

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKAT-PAZAR-MAHPERİ HATUN KERVANSARAYI

 

Kervansaray Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın birinci eşi Mahperi Hatun tarafından M.1238-39 yılında yaptırılmıştır. Konya'yı Sinop'a bağlayan kervan yolu üzerinde yer almaktadır.
Yapı yazlık ve kışlık olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Yazlık avlulu ve revaklıdır. Kışlık kısım tamamen kapalı ve üzeri ayaklar üzerine tonozlarla örtülüdür. Yazlık ve kışlık kısmına mukarnas kavsaralı portal kapılarla girilmektedir. Duvarlar yonu taşı kaplı ve dıştan payandalarla desteklenmiştir.

 

 

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR ÇEŞME KERVANSARAY

 

İzmir ili Çeşme İlçesinde deniz kenarında bulunan kervansarayın taç kapısı batı cephede, beşik tonozlu bir eyvan içinde, iki renkli taşla örülmüş sivri kemerli açıklık şeklindedir. Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı avlu etrafında sıralanmış kubbe ve beşik tonoz örtülü odalardan ve kubbelerle örtülü revaklardan oluşmaktadır. Doğusunda boydan boya uzanan dikdörtgen planlı beşik tonozlu hacim ise develik ile yağhanedir.

 

 

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR KIZLARAĞASI HANI

 

İzmir ili Konak ilçesinde bulunan Kızlarağası Hanı 1157 H./1144 M. Tarihinde Kızlarağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılan han kareye yakın dikdörtgen planlı olup iki katlı büyük bir binadır. Batı cephesindeki giriş kapısının solunda Türkçe sülüs, 3 satıraltı mısralık bir kitabe vardır. Muhtelif sokaklara açılan 7 kapısı vardır. Avlunun üç tarafından hanın iç kısmına geçilmektedir. İkinci katta giriş kısmından ve avlunun karşı tarafından merdivenle çıkılır, üstü tuğla tonozla örtülü koridorların iki tarafında karşılıklı odalar sıralanmıştır. Tonozların kaide kısımlarına pencereler açılmıştır.

 

 

 

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR MENEMEN TAŞHAN

 

İzmir ili Menemen ilçesinde bulunan Taşhan, kuzeyden revaklar içinde yer alan eyvan türü taç kapıyla girilen yapı, açık avlu etrafında sıralanmış iki katlı odalar ile ahır kısmından oluşmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı avlunun etrafında kalın ayaklara oturan sivri kemerlerle revaklar dolaşmaktadır. Çapraz tonoz örtülü revakların gerisinde sıralanan odalara yuvarlak kemerli kapılarla girilmekte, odalarda birer ocak nişi ve dış cepheye açılan sivri kemerli pencereleri bulunmaktadır.

 

 

 

 

Başa Dön

 
Bedesten ve Çarşı
Cami
Çeşme
Hamam
Kilise
Köprü
Külliye
Manastır
Medrese
Mevlevihane
Tekke ve Dergâh
Kümbet ve Türbe