YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Külliye
 

 

Külliye

Selçuklu ve Osmanlılarda bir cami ile birlikte kurulan medrese, türbe, muvakkithane, aşhane, darüşşifa, hamam, sebil, çeşme, çarşı vb yapıların oluşturduğu dinsel ve toplumsal merkezler olan külliyeler; topluma hizmet amacıyla yapılan yapılar topluluğudur. Külliyeler, merkezinde cami olmak üzere eğitim, sağlık, dini ve ticari yapılardan meydana gelebilir.

Külliye Örnekleri

 

 ADANA-SEYHAN-ULU CAMİ KÜLLİYESİ

 
KASTAMONU-MERKEZ-YAKUP AĞA KÜLLİYESİ

 EDİRNE-MERKEZ-SELİMİYE KÜLLİYESİ

 İSTANBUL-EMİNÖNÜ-SULTANAHMET KÜLLİYESİ

 
İSTANBUL-FATİH-FATİH SULTAN MEHMET KÜLLİYESİ

 KASTAMONU-MERKEZ-KURŞUNLU (İSMAİL BEY) HANI

 İZMİR-TİRE KARA KADI NECMETTİN KÜLLİYESİ

 GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADANA-SEYHAN-ULU CAMİ KÜLLİYESİ

Cami 1513 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşa ettirilmiş, 1541 yılında da genişletilerek bugünkü şeklini almıştır.
Cami enine dikdörtgen planlı olup, doğu cephesine bitişik türbe ile batı cephesine bitişik gövdesi geometrik desenli süslemeler bulunan ve şerefesi ahşap kafesli minare yer almaktadır.
Caminin içinde 16. Yüzyıldan İznik çinileri, türbe ve türbe revağında 17. Yüzyıl İznik çinileri yer almaktadır. Cami ve türbeden 2002 ve 2003 yıllarında çiniler çalınmıştır.
Medrese 1540 yılında Piri Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapı dikdörtgen planlı ve açık avluludur.

Basa Dön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASTAMONU-MERKEZ-YAKUP AĞA KÜLLİYESİ

Kastamonu İl Merkezinde bulunan Yakup Ağa Külliyesi 16. y.y. başlarında Yavuz Sultan Selim'in hocası Halimi Çelebi tarafından yaptırılmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Kilercibaşı Yakup Ağa tarafından 954 H - 1547 M. tarihinde onarım gören külliyeye medresenin 2. kısmı ile imaret ilave ettirilmiştir.
Külliye,camii imaret, iki adet medrese, sıbyan mektebinden oluşmaktadır.

 

Basa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİRNE-MERKEZ-SELİMİYE KÜLLİYESİ

Selimiye Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman oğlu II. Selim tarafından Mimar Sinan'a m. 1569-1575 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Külliye cami, darülhadis ve darülkurra medreselerinden oluşmaktadır. Arasta ve sübyan mektebi külliyeye daha sonra ilave edilmiştir.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan külliyenin dikkat çekici eseri camidir. Cami mekânı merkezi kubbe altında toplama anlayışının zirve eseridir. Kubbenin yüksekliği 43.28 m., çapı 31.28.m.dir. Kubbe sekiz ayağa oturtulmuştur. Bu yapıda merkezi kubbeyi destekleyen yarım kubbeler kaldırılmıştır. Bunun yerine köşelerde küçük kubbeler yer almıştır. Caminin dört bir köşesinde birer minare yer almaktadır. Minareler üçer şerefelidir. Toplam oniki şerefe II. Selim'in 12.nci Osmanlı Padişahı olduğunu vurgulamaktadır. Cami süsleme sanatı örnekleri ile de 16. Yüzyılın doruk noktasına varmıştır.


 

Basa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL-EMİNÖNÜ-SULTANAHMET KÜLLİYESİ

Sultan Birinci Ahmet Külliyesi Sultan I. Ahmet tarafından 1609-1616 yılları arasında Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Külliye cami, medrese, mektep, tabhane, imaret, darülkurra, türbe, arasta, hünkar kasrı, muvakkithane, sebil ve çeşmeden oluşmaktadır.

İstanbul şehrinin tepelerinden denize yakın bir tepenin üzerine kurulu külliyenin en önemli eseri Sultanahmet Camii'dir. Caminin harem kısmı 64x72 m. boyutlarındadır. Haremin üzerini örten ana kubbenin yüksekliği 43 m., çapı 24 m.dir. Ana kubbe dört ana ayağa oturmaktadır. Ana dört yarım kubbe ile desteklenmiştir. Caminin dört köşesinde birer, avlu revaklarının dış köşelerinde birer olmak üzere toplam altı adet minaresi bulunmaktadır. Hareme bitişik minareler dörder şerefeli, diğer iki minare ikişer şerefelidir. Minarelerde toplam onaltı adet şerefe bulunmaktadır. Buda Sultan I. Ahmet'in 16.ncı Osmanlı Padişahı olduğunu göstermektedir. Cami toplam 21043 adet çini ile kaplanmıştır. Çinilerin rengi nedeni ile mavi cami olarak da anılmaktadır. Caminin hünkâr kasrı günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi olarak hizmet görmektedir.

 

Basa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL-FATİH-FATİH SULTAN MEHMET KÜLLİYESİ

Fatih Külliyesi Fatih Sultan Mehmet tarafından Oniki Havari Kilisesi yerine 1463-1470 yılları arasında Mimar Atik Sinan'a yaptırmıştır. Külliye cami, Akdeniz ve Karadeniz Medreseleri, Tetimme Medreseleri, tabhane, kervansaray, darüşşifa, imaret, mektep, kütüphane ve türbelerden oluşmaktadır.

Külliyenin en önemli eseri olan cami ilk defa 1509 yılı depreminde hasar görmüş, 1557, 1754 depremlerinden sonra 1766 depreminde yıkılmıştır. Sultan III. Mustafa 1767-1771 yılları arasında günümüzde kullanılmakta olan cami ile Fatih Sultan Mehmet'in türbesini yeniden inşa ettirdi. Caminin dört ayak üzerine oturan ana kubbe ile ana kubbeyi destekleyen dört yarım kubbe ile örtülüdür.

 

 

Basa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASTAMONU-MERKEZ-KURŞUNLU (İSMAİL BEY) HANI

Han Candaroğlu Beyi İsmail Bey tarafından 1460 yılında yaptırılmıştır. Yapı iki katlı ve avluludur. Avlusu 19x19 m. boyutlarındadır. İçte iki katta toplam 51 oda bulunmaktadır. Odaların önünde revaklar yer almaktadır. Han dış cephesinde 11 adet dükkan yer almaktadır. Yapının iç duvarları yonu taşı, dış duvarları moloz taş kaplıdır.

 

Basa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR TİRE KARA KADI NECMETTİN KÜLLİYESİ

Külliye, camii medrese ve türbeden oluşmaktadır. Evvelce mevcut olan hamam yıkılmış temelleri ayaktadır. Camii ve medrese organik bir bütünlük içindedir. Doğu batı ve kuzeyden öğrenci odalarının çevrelediği medrese U planlıdır. Kuzey kısmı da dahil olmak üzere dört yönden revaklarla çevrilmiştir. Medrese odaları geçme tonozla, revakların üzeri ise ahşap çatı ile kapatılmıştır. Ortadaki açık avluya sekizgen bir şadırvan yerleştirilmiştir. Kuzey revaktan girilen camii altıgen planlı ve kubbeyle örtülüdür. Camiinin güney yönünde beşgen planlı ve eliptik bir kubbeyle örtülü türbe bulunmaktadır.

 

Basa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

 

 

Basa Dön
Bedesten ve Çarşı
Cami
Çeşme
Hamam
Han ve Kervansaray
Kilise
Köprü
Manastır
Medrese
Mevlevihane
Tekke ve Dergâh
Kümbet ve Türbe