YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Medrese
 

Medrese - Mektep

Osmanlı döneminde çocukların eğitime başladıkları ilk mektepler genellikle küçük yapılardır. Orta ve yüksek derecedeki eğitim medreselerde yapılıyordu. Medreseler , özellikle din ve hukuk adamı yetiştiren, çoğu camilerin yanında bulunan ve bir avlu içinde birçok odalardan ibaret olan okullardır. Osmanlı medreselerinde ilahiyat ve dine ait bilgilerle, hukuk, felsefe, matematik, tıp ve benzeri bilimlerin öğretimi yapılmaktaydı. İstanbul'un en önemli medreseleri Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camisi çevresinde karşılıklı olarak yaptırdığı medreselerdir.

 

Medrese Örnekleri

 TOKAT MERKEZ YAĞIBASAN MEDRESESİ

 KONYA İNCE MİNARELİ MEDRESESİ

 İSTANBUL-FATİH-FATİH KÜLLİYESİ AKDENİZ VE KARADENİZ MEDRESELERİ

 İZMİR-ÖDEMİŞ BİRGİ DARÜLHADİS MEDRESESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKAT MERKEZ YAĞIBASAN MEDRESESİ

Diğer adı Çukur Medrese olan Camii, Danişment devrinde 1151 yılı civarında yapılmıştır. Medrese moloz taştan yapılmış olup, kare planlıdır. Kapalı medrese örneklerindendir. Güney ve doğuda birer eyvanlı olan medresenin aydınlık fenerli kubbesinin büyükbir kısmı çökmüştür.
Yapı I. İzzettin Keykavus (1247 M) tarihinde onarılmıştır.
Günümüzde oldukça harap halde olan yapının acilen onarıma ihtiyacı vardır.

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONYA İNCE MİNARELİ MEDRESESİ

İnceminare, Konyada, Alaaddin Tepesi batı yönündedir. Günümüzde Selçuklu Devri Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır.
İzzeddin Keykavus II.devrinde, vezir Sahip-Ata Fahreddin Ali tarafından XIII.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır.
Kapalı medrese tipinde inşa edilen yapının en dikkat çekici özelliği portalidir. Giriş kapısı sivri kemeri üzerinde başlayıp kemer kilidinde çaprazlaşıp saçağa ulaşan şeritlerde sülüs ile kabartma olarak süre yazılmıştır. Portal üzerinde mimarinin adı olan Kelük Bin Abdullah yazılıdır.
Plan olarak ortada pandandif geçişli bir kubbe ile örtülü kare mekan üç yönden, orta mekana açılan mekanlarla çevrelenmiştir. Orta mekanın kubbesi sırlı tuğla ile süslenmiştir. Orta mekana açılan öğrenci hücrelerinin bir kısmı yıkıldığından mevcut kapıları örülmüştür.

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL-FATİH-FATİH KÜLLİYESİ AKDENİZ VE KARADENİZ MEDRESELERİ

Fatih Sultan Mehmet külliyesini 1463-1470 yılları arasında Mimar Atik Sinan'a yaptırmıştır. Külliyede yer alan caminin doğu ve batısında, doğuda önde dört büyük, arkalarında dört küçük, batıda önde dört büyük, arkalarında dört küçük medrese olmak üzere sekiz medrese yaptırmıştır. Bunların toplamı onaltı medrese yapmaktadır. Doğudaki medrese topluluğuna Karadeniz, batıdaki medrese topluluğuna Akdeniz denmektedir. Her topluluğun kıble yönünde yer alanlara Baş Kurşunlu, ortada yer alanlara Çift Kurşunlu, kuzeyde yer alanlara Ayak Kurşunlu diye adlandırılmaktadır. Baş ve ayak medreseleri tek yapılardır. Ortada yer alan medreseler çift yapılardır. Bunlara Medrese-i Semaniye ( sekiz medrese ) denmektedir. Bu sekiz medrese avluludur. Doğu ve batıda büyük medreselerin dış taraflarında yer alan tetimme medreseleri yıkılarak yok olmuştur.

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR ÖDEMİŞ BİRGİ DARÜLHADİS MEDRESESİ

Yaklaşık kare planlı bir açık avlunun batı ve güney kenarlarına yerleştirilmiş öğrenci odaları ile bir büyük dershane odasından oluşan ‘L planlı Asimetrik Medreseler’ grubuna girmektedir.Odaların önünde örtü sistemi tamamen yıkılmış bir revak bulunmaktadır. 1994 yılında VGM ce onarım programına alınmış, Ödemiş müzesi tarafından araştırma kazısı yapılarak bulunan izlere göre rölöve projeleri hazırlanmıştır. Birgi  Belediyesince Restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.

 

 

Başa Dön
Bedesten ve Çarşı
Cami
Çeşme
Hamam
Han ve Kervansaray
Kilise
Köprü
Külliye
Manastır
Mevlevihane
Tekke ve Dergâh
Kümbet ve Türbe