YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Mevlevihane
 

Mevlevihane

Mevlana Celâleddin Rûmi'nin m.1273 yılında ölmesinden sonra oğlu Sultan Veled babasının düşüncelerini sistemleştirerek kendine özgü kurallarını oluşturmuş ve semâ törenleri olan bir tarikat durumuna getirmiştir. Tarikatın tekkelerine de Mevlevihane denilmektedir. Mevlevihaneler genellikle semahane, türbe, çilehane, hücreler, selamlık, meşkhane, harem dairesi, mutfak ve kiler'den oluşmaktadır.

 

Mevlevihane Örnekleri

 İSTANBUL-BEYOĞLU-GALATA MEVLEVİHANESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL-BEYOĞLU-GALATA MEVLEVİHANESİ

Galata Mevlevihanesi Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt dönemi devlet adamlarından İskender Paşa tarafından 1491 yılında kurulmuştur. Mevlevihane 1608 yılında onarım görmüştür. Yapı 1765 yılında yangın görmüş ve Sultan III. Mustafa yeniden inşa ettirmiştir. Sultan III. Selim 1791-1792 yılında Mevlevihane yapılarını yeniletmiş ve semahaneye hünkar mahfeli ilave ettirmiştir. Sultan II. Mahmut döneminde büyük çapta onarılmıştır. II. Mahmut 1835 yılında yeniden inşa ettirmiştir. Adile Sultan 1847 yılında sarnıç, şadırvan ve çamaşırhaneyi ilave ettirmiştir. Sultan Abdülmecit 1859-1860 yılında semahaneyi, selamlığı ve dedegan hücrelerini kapsayacak şekilde mevlevihaneyi yeniden yaptırmıştır. 1871 yılında türbe kısmı ilave edilmiştir. 1975 yılında dört yıllık bir onarımdan sonra Divan Edebiyatı Müzesi ziyarete açılmıştır.

 

 

Başa Dön 
Bedesten ve Çarşı
Cami
Çeşme
Hamam
Han ve Kervansaray
Kilise
Köprü
Külliye
Manastır
Medrese
Tekke ve Dergâh
Kümbet ve Türbe