YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [6] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [9] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Kümbet ve Türbe
 

Kümbet ve Türbe

Selçuklularda eski Türk kurganlarının taştan yapılmış bir çeşidi olan piramit çatılı tuğla veya taştan iki katlı, üst katta mescit alt katta adına yapılan devlet büyüğü veya önemli şahsiyetin mezarının bulunduğu cenazelik kısmı olan kümbet diye adlandırılan türbe binaları yapılmıştır. Kümbetler 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar yapılmıştır. 14. Yüzyıldan itibaren Osmanlı döneminde türbelerde cenazelik kısmı kaldırılmış, içinde sandukanın bulunduğu ve mescit kısmının yer almadığı türbe binalarının yapımına başlanılmıştır.

 

Türbe Örnekleri

 ANKARA-HACI BAYRAM TÜRBESİ

 KIRŞEHİR AŞIK PAŞA TÜRBESİ

 KASTAMONU-MERKEZ-ŞEYH ŞABAN-I VELİ TÜRBESİ

 İSTANBUL-BEŞİKTAŞ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA TÜRBESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA-HACI BAYRAM TÜRBESİ

Hacı Bayram Türbesi camiinin güneyine cami duvarlarından da faydalanılarak yapılmıştır. Kare planlı, kubbeli türbenin batı cephesi mermer güney cephesi beyaz taşla kaplıdır. Doğusu altta moloz taş, üstte ikili tuğla hatıl sıralı moloz taştır. Sekizgen bir kasnağa oturan kubbe ve eteği kurşun kaplıdır.
Batı cephenin sağına kaymış olan giriş kapısı kemeri renkli taş işçiliği ile dikkat çekicidir
Türbenin ahşap kapı kanatları Ankara Etnografya müzesindedir.
Türbenin içinde sekizgen kasnağa pandantiflerle geçilmiştir. Güney duvarında mukarnaslı bir mihrap bulunmaktadır
Türbenin içini süsleyen kalem işleri 1941 onarımında Mahmut Akok tarafından hazırlanan projeye göre yapılmıştır.
İçerideki 9 adet sandukadan kuzeydeki Hacı Bayrama diğerleri yakınlarına aittir.

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRŞEHİR AŞIK PAŞA TÜRBESİ

Kırşehir'in Kuzeyinde Ankara - Kayseri yolu üzerinde, eski mezarlığın ortasında bulunmaktadır. 14 yy. İlk yarısında Eradna (Ertena) döneminde Aşık Paşanın yeğeni Alaaddin Ali Şahin vezir olduğu dönemde, amcası adına bu türbeyi, yaptırdığı nakledilmektedir.
Türbenin kare planlı, kubbe ile örtülü olan ve Aşık Paşanın sandukasının bulunduğu kısmın önünde birde sivri tonozlu dikdörtgen planlı bir giriş kısmı bulunmaktadır. Türbenin portali mermerden olup, ince bir işçilik göstermektedir.
Portal ve duvarlarda ayrılmalar mevcud olup, üst örtüden ve duvarlardan aldığı nem nedeniyle onarıma ihtiyacı vardır.

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASTAMONU-MERKEZ-ŞEYH ŞABAN-I VELİ TÜRBESİ

Kastamonu İl Merkezinde bulunan Türbenin kitabesinde 1020 H. - 1611 M. tarihinde yapıldığı yazılıdır. Daha sonraki dönemlerde de onarımlar geçirdiği onarım kitabelerinden anlaşılmaktadır.
Türbenin içinde 16 adet sanduka bulunmaktadır. Sandukalardan birincisi Şeyh Şaban-ı Veli'ye aittir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan türbe Şeyh Şaban-ı Veli'nin manevi kişiliğine verilen önem ile dini bir ziyaret yeridir.

 

  Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA TÜRBESİ

Osmanlı Devletinin en önemli denizcisi ve kaptan-ı deryası Barbaros Hayrettin Paşa için yıkılmış olan yalısının yakınına M.1541-1542 yılında inşa edilmiştir.
Türbe sekizgen planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Önünde iki sütuna oturan bir revak bulunur. Revak ayna tonoz ile örtülmüştür. Yapının duvarları yonu taşındandır.

 

Başa Dön
Bedesten ve Çarşı
Cami
Çeşme
Hamam
Han ve Kervansaray
Kilise
Köprü
Külliye
Manastır
Medrese
Mevlevihane
Tekke ve Dergâh