YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Cami
 

Camii

Camiler birer ibadet yeri olduğu gibi halkın eğitildiği yerlerdir. İçinde cuma ve bayram namazı da kılınan büyük Müslüman ibadet yeridir. Hazreti Muhammed tarafından 622 yılında Medine'de kurulan ilk cami dört duvarla çevrilmiş bir kare alandan ibaretti. Osmanlı döneminin büyük camilerinde başlıca harim denilen dış avlu, harem denilen iç avlu, namaz kılınan bölüm, sahın, son cemaat yeri, minare, şadırvan, muvakkithane, imam ve müezzin odaları, musalla taşı gibi bölümler bulunmaktadır.

Camii Örnekleri

 ANKARA ASLANHANE ( AHİ ŞERAFEDDİN) CAMİİ 

 İSTANBUL, EYÜB SULTAN CAMİİ

 AFYON-MERKEZ-ULU CAMİİ

 EDİRNE SELİMİYE CAMİİ

 İZMİR YALI CAMİİ

 MANİSA HAFSA SULTAN CAMİİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA ASLANHANE ( AHİ ŞERAFEDDİN) CAMİİ

Aslanhane Mahallesinde bulunan cami meyilli bir araziye yapılmıştır. Minberindeki kitabeye göre 689 H (1289-1290 M.) tarihinde inşa edilmiştir. Mihrap yönünde uygulanmasına dikdörtgen planlıdır. Duvarlar moloz taştır. Yer yer devşirme malzeme ve tuğla kullanılmıştır.
Cepheler dıştan oldukça sade olup, dogu-batı ve kuzeyde birer taç kapı ile hareketlendirilmiştir.
Ahşap tavanlıdır. Ahşap tavan, 24 adet ahşap sutun ile desteklenmiştir. Sütunların Roma devrine ait çeşitli üsluplarla başlıkları vardır.
Camide en ilgi çekici unsurlar mihrap ve minberdir. Mihrapta çini mozaik ve alçı süzmeleri birbiri ile uyumlu bir şekilde kaynaşmış ince bir işçilik ile sanat eseri oluşturmuştur.
Minber ceviz ağıcından taklit kündekari tekniği ile yapılmıştır. Minberde 689 H. (1289-90 M) tarihli Arapça yazılmış kitabe bulunmaktadır. Minberin köşk ve külah kısmı yenilenmiştir.
1992 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Ankara'nın en önemli eserlerinden biridir.

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL, EYÜB SULTAN CAMİİ

 

Mevcut kaynaklara göre camii (863)1458 senesinde yapılmıştır. Caminin planı dikdörtgen olup mihrabı çıkıntılıdır. Merkez kubbe altı sutun ve iki fil ayağına dayanan kemerlere oturtulmuş olup etrafında 8 yarım kubbe bulunmaktadır.
Caminin iç avlusu 12 sutuna dayanan 13 kubbelidir. Caminin dış avlusunda dişarı açılan iki kapısı vardır. Avlunun ortasında şadırvan ve arka tarafında türbeler, yüzlerce lahitler ve mezarlar vardır.

 

 

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFYON-MERKEZ-ULU CAMİİ

Afyon Ulu Camii Selçuklular döneminde M.1272 yılında yapılmıştır. Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus zamanında Afyon Şehrine hakim olan Sahip Ata Oğullarından Nusrettin Ahmet inşa ettirdiği tahmin edilmektedir. Minberin ustası Emin Haç Bey'dir. Cami Karamanoğulları döneminde M. 1341 yılında tamir edilmiştir.
Cami enine dikdörtgen planlı ve kıble duvarına dik dokuz neflidir. Toplam 40 sütün kıble dik uzanan ana kirişleri taşımaktadır. Bu ana kirişlere de diğer ahşap kirişler oturmaktadır. Ana kirişleri taşıyan sütunların bazıları sade, bazıları da mukarnas başlıklıdır. Kirişlerin içe bakan yüzlerinde aşı boyalı yaprak motifleri yer almaktadır.


Başa Dön

 

EDİRNE-MERKEZ-SELİMİYE KÜLLİYESİ

 

Selimiye Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman oğlu II. Selim tarafından Mimar Sinan'a m. 1569-1575 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Külliye cami, darülhadis ve darülkurra medreselerinden oluşmaktadır. Arasta ve sübyan mektebi külliyeye daha sonra ilave edilmiştir.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan külliyenin dikkat çekici eseri camidir. Cami mekânı merkezi kubbe altında toplama anlayışının zirve eseridir. Kubbenin yüksekliği 43.28 m., çapı 31.28.m.dir. Kubbe sekiz ayağa oturtulmuştur. Bu yapıda merkezi kubbeyi destekleyen yarım kubbeler kaldırılmıştır. Bunun yerine köşelerde küçük kubbeler yer almıştır. Caminin dört bir köşesinde birer minare yer almaktadır. Minareler üçer şerefelidir. Toplam oniki şerefe II. Selim'in 12.nci Osmanlı Padişahı olduğunu vurgulamaktadır. Cami süsleme sanatı örnekleri ile de 16. Yüzyılın doruk noktasına varmıştır.

    

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR YALI CAMİİ

İzmir Konak Meydanında bulunan camii sekizgen planlı kubbeyle örtülü küçük boyutlarda tek birimden oluşan bir yapıdır.Kubbe dıştan kurşunla kaplanmış doğrudan beden duvarlarına oturmaktadır. Kubbe içten mavi zemin üzerine çiçek ve yaprak motifleri ile malakâri üslupta süslenmiştir. Batısında bulunan giriş kapısı yuvarlak kemerli olup üzerinde inşâ kitabesi yer almaktadır. Etrafı ise gülbezekler, zikzak motifleri ile süslenmiştir. Ahşap minber orijinal olup kündekâri tekniğindedir. Camiinin dış cephesi ise kütahya çinileri ile bezenmiştir.

Başa Dön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANİSA HAFSA SULTAN CAMİİ

Yavuz Selimin eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından 929 H / 1523 M. Tarihinde yaptırılan camii enine dikdörtgen olup ortası büyük bir kubbe, yanları ikişer kubbeyle örtülüdür. Kuzeyinde kubbelerle örtülü beş bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Harimin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinden birer minare yükselmektedir.

Başa Dön
Bedesten ve Çarşı
Çeşme
Hamam
Han ve Kervansaray
Kilise
Köprü
Külliye
Manastır
Medrese
Mevlevihane
Tekke ve Dergâh
Kümbet ve Türbe