YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [5] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Haberler
Kazakistan Din İşleri ve Sivil Toplum Bakan Yardımcısı Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti.
 
 
Kazakistan Din İşleri ve Sivil Toplum Bakan Yardımcısı Sayın Berik Arın Genel Müdürümüz Dr. Adnan Ertem’i ziyaret etti.

 Kazakistan Din İşleri ve Sivil Toplum Bakan Yardımcısı Sayın Berik Arın Genel Müdürümüz Dr. Adnan Ertem’i ziyaret etti.

Ziyarette 13 Eylül 20016 tarihinde kurulan Kazakistan Din İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığı tarafından Türkiye’nin zengin vakıf tecrübesinden yararlanmak istendiği ve iki ülkenin köklü ilişkilerinin üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi. Kazakistan’ın yönetim biçimi ve yeni kurulan Bakanlığın kurulma nedenleri, faaliyet alanları ve neyi amaçladığı konusu aktarılarak tüm bunların ışığında tecrübelerimizden yararlanılmak istenildiği dile getirildi. Dini radikalizm ve fanatizmle mücadele etmek ve insanları bu alandan uzak tutmak için bir vakıf kurmak istenildiği de vurgulandı. Bu vakfın merkezi bir yapı içerisinde teşekkül etmesini istedikleri ve kuruluşuyla din hizmetlerini yerine getiren din adamların eğitimlerinin de gerçekleştirilebileceği, dini kurumlara yapılan bağışların yönetilebileceği ve bu kurumların desteklenebileceği, eğitim alanında çalışmalar yapabilecek bir vakfın oluşacağı dile getirildi.
 
Bu anlamda Genel Müdürlüğümüzün yardıma hazır olduğu Genel Müdürümüz tarafından dile getirilmiş kurulacak vakfın yeni kurulan Bakanlık bünyesinde oluşturulmasının faydalı olacağı bünyesinde farklı işletme ve iştirakleri barındırmasının iktisadi olarak büyümesini sağlayacağı ve hizmetlerinin kalitesini arttıracağı ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Bu hususta Genel Müdürlüğümüzün özellikle bankacılık alanındaki çalışmaları basta olmak üzere işletme iştiraklerinden bahsedilmiş ve gelirlerin arttırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar anlatıldı. Kurulacak vakfın Türkiye Diyanet Vakfına benzediği bunun için de söz konusu vakfın yapısının ve faaliyetlerinin incelenmesinin yerinde olacağı belirtildi.
 
Kazakistan Din İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığı içerisinde bir kurumun oluşturulması ve tüm vakıfların bu kurum tarafından organize edilmesinin ve denetlenmesinin uygun olabileceği konuşuldu. Bu yapının içerisinde kamu görevlilerinin yanı sıra toplumun takdiri ve sempatisini kazanmış insanların da olmasının karar mekanizmalarına sivil toplumun katkı sağlaması anlamında önemli olduğu vurgulandı.
 
Sayın Berik Arın Genel Müdürlüğün faaliyetleri ve yapısı hakkında edindiği bilgilerin çok faydalı olduğunu dile getirerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ve teşekkürlerini ifade etti.


Fotoğraf Galerisi
01
02
03
04
05
06