YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[1] Bina Yapımı [6] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [9] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] Hizmet Alımı
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Haberler
KATAR DEVLETİ HAYIR İŞLERİ DÜZENLEME KURUMU ZİYARETİ
 
 
Katar Devleti Hayır İşleri Düzenleme Kurumu Genel Müdürü Khalid al HAMMADİ, Özek Kalem Müdürü Ghanim ALKUBAİSİ ve Genel Koordinatör Nasser DADUD’den oluşan heyet....

 KATAR DEVLETİ HAYIR İŞLERİ DÜZENLEME KURUMU ZİYARETİ

 
Katar Devleti Hayır İşleri Düzenleme Kurumu Genel Müdürü Khalid al HAMMADİ, Özel Kalem Müdürü Ghanim ALKUBAİSİ ve Genel Koordinatör Nasser DADUD’den oluşan heyet 22.12.2015 tarihinde saat 10.00 da Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti.
Genel Müdür Yardımcımız Sn. Rifat TÜRKER tarafından kabul edilen söz konusu heyet Hayır İşleri Düzenleme Kurumu’nun derin bir tarihi geçmişe sahip Türk Vakıf Medeniyetinin tecrübelerinden istifade etmesini istediklerini belirttiler.  Genel Müdürlüğümüzün idari yapısı, görevleri ve yapılan hayır hizmetleri hakkında bilgi verildi. Türkiye’deki vakıf sistemi ve 5737 sayılı vakıflar kanunun hakkında detaylı bilgiler sunuldu, Akar-hayrat ilişkisi ve vakıf anlayışı anlatıldı ve Genel Müdürlüğümüzün gelirleri ve yatırım enstrümanları hakkında bilgiler verildi. Ülkemizde yeni bir vakıf kurmak için neler gerektiği ve hangi aşamaları olduğuna dair bir vakıf kuruluş süreci anlatıldı ve yeni vakıflara ilişkin denetim faaliyetlerinden bahsedildi.  Genel Müdürlüğümüzün yurtdışı çalışmaları hakkında bilgi isteyen heyete yurtdışında yapılan çalışmalar, işbirlikleri ve ortak çalışmalar anlatıldı ve tüm bu hizmetlerin Osmanlı coğrafyasında vakfiye temelli olarak gerçekleştirildiğinin altı çizildi.
 

 Fotoğraf Galerisi
01
02
03
04