YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Sanasaryan Han İle İlgili Kurumumuz Açıklamasıdır. Kamuoyunun Dikkatine Arz Olunur.
 
 
...

T.C.

BAŞBAKANLIK

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

DEĞERLİ KAMUOYU DİKKATİNE ARZ OLUNUR.

Son günlerde çeşitli yazılı ve görsel basın organlarında 1936 yılından itibaren mazbut vakıflar arasında bulunan Sanasaryan Vakfına ait Sanasaryan Han ile ilgili bazı haberler yer almaktadır. Bu haberlerin konuya taraf olan kurumumuzun görüşü alınmaksızın yapıldığı ve doğruyu yansıtmayan bilgiler içerdiği görülmüştür. Bu nedenle, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.
 
Sanasaryan Vakfı mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girdiği 1936 yılından beri mazbut bir vakıf olup, temsil ve idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Mazbut vakıf statüsüne alınan vakıfların yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup, bir başkasının yönetici olarak atanması da hukuken mümkün değildir.
Mazbutiyet kararından 75 yıl sonra, 12/12/2011 tarihinde Türkiye Ermeni Patrikliğince, İdaremiz aleyhine “tapu iptali ve tescil davası” açılmıştır. Dava henüz sonuçlanmamıştır. Bu davada Mahkeme tarafından Genel Müdürlüğe tebliğ edilmeksizin taşınmazın tapu kayıtları üzerine 3. Şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi bakımından tedbir konulmuştur. Tedbir olmasa dahi Genel Müdürlüğümüzün bir kültür varlığı olan hanı satmak, devretmek gibi bir düşüncesi de hiçbir zaman olmamıştır.
Mahkemece alınan, taşınmazın 3. Şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi yönündeki karardan sonra ise, bu kez davacı tarafça “taşınmazın kiraya verilmemesi” amacıyla Mahkemeden tedbir talebinde bulunulmuştur. İdaremiz tarafından bu talebe Mahkeme nezdinde itiraz edilmiştir. 16/07/2013 tarihinde Mahkeme tarafından, taşınmazın kiralanmasını engellemek için istenen tedbir talebi reddedilmiştir. Vakıflara ait gelir getirici (akar) nitelikteki taşınmazların en yüksek geliri getirecek şekilde değerlendirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün yasal sorumluluğudur. Sanasaryan Han da gelir getirici bir vakıf taşınmazı olduğundan İdaremiz tarafından daha önce kamuoyuna ilan edilmiş olan “Restorasyon Karşılığı Kiralama İhalesi” bugün gerçekleştirilecek ve tarihi han vakfına en yüksek gelir elde edilecek şekilde değerlendirilecektir.
Kaldı ki, Mazbut Sanasaryan Vakfına ait olan han korunması gerekli vakıf kültür varlığıdır. Restorasyonunun yapılarak en iyi şekilde değerlendirilmesi, korunması için her türlü önlemin alınması görev ve yetkisi kanunen Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Sanasaryan Han; vakıf kültür varlığı restorasyonunda uzman bir kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde ilgili Koruma Kurullarının görüşleri doğrultusunda onarılacaktır.