YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Yurtdışı Eğitim Kontenjan Duyurusu
 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Eğitim Kontenjan Duyurusu

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YURT DIŞI EĞİTİM KONTENJAN

DUYURUSU

 

Bakanlar Kurulunun 15/02/2010 tarihli ve 2010/163 sayılı “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları İçin Kurumlara Tahsisi Edilen Kontenjanlara Dair Karar”ı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin Yurt Dışında Yetiştirilmeleri amacıyla AB Ülkelerine gönderilmek üzere GİH Sınıfından Sanat Tarihi, Tarihi Eser Restorasyonu ve Müzecilik eğitim ve öğretim alanında, 1-9 ay süreli 3 adet kontenjanın tahsisi uygun görülmüştür.

            Başvuru şartları aşağıda belirtilmektedir.

1- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince;

a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve  bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için  adaylık dahil en az üç  yıl çalışmış olmak, (Ek hüküm: 2/5/2008-2008/13644 K.) (Ancak kurumların yetiştirme programlarının zorunlu kıldığı hallerde aday memurluğun tamamlanmış olması şartıyla bu süreler kurumlarınca tespit edilebilir.)

             b) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

             c) Son üç yıl içinde  kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını  almamış olmak,

             d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

             e) Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

             f) (Değişik: 5/10/2005-2005/9510 K.) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

             g) Bu Yönetmelikle belirlenen yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olmak, 

            h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit  edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,

             şartları aranır.


2- Aynı Yönetmeliğin 8.maddesi gereğince;

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının yapacakları çalışmalar için gerekli olan yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir:

             a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 6 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmaları şarttır. (2)

             b) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce veya Fransızca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya (a) bendinde belirtilen belgelere sahip olmaları şarttır.

             c) (Değişik: 2/5/2008-2008/13644 K.) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil puanları kurumlarınca belirlenir.

             Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

 

            3- Yetiştirilmek amacıyla AB Ülkelerine gönderilecek personelin, eğitim ve öğretim verecek kurumları kendileri bulacak, irtibata geçecek, eğitim göreceği kurumdan alacağı akseptanstan (kabul belgesi) sonra aşağıdaki Yurtdışı Eğitim Başvuru Formunun doldurularak birimleri aracılığıyla Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamına sunulmak üzere 15/09/2010 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

BAŞVURU FORMU için tıklayınız...