YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
KIYMETLİ KAMUOYU DİKKATİNE ARZ OLUNUR.
 

Vakıflar Haftası Mayıs'ın 2. Haftasında kutlanmaktadır. “Vakıflar Haftası” etkinliklerinin tarihi ile ilgili olarak yazılı basında ve internet ortamında yer alan ve maddi hata içerdiği tespit edilen haberlere ilişkin Kurumumuz açıklaması...

KIYMETLİ KAMUOYU DİKKATİNE ARZ OLUNUR.
“Vakıflar Haftası” etkinliklerinin tarihi ile ilgili olarak yazılı basında ve internet ortamında yer alan ve maddi hata içerdiği tespit edilen haberlere ilişkin Kurumumuz açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Söz konusu haberlerde, Vakıflar Haftasının içinde bulunduğumuz şu günlerde (3-9 Aralık) kutlanmakta olduğu belirtilmektedir. Ancak; Vakıflar Haftası 2001 yılından itibaren her sene Mayıs ayının 2. Haftasında Genel Müdürlüğümüzce yurt genelinde kutlanmaktadır. Konuyla ilgili değişiklik 2000 yılında yapılmış olup, bir genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulmuştur.
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Haftası ile ilgili bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:
Genel Müdürlüğümüz, yüzyıllar boyunca süregelen “karşılıksız iyilik etme” anlayışının “vakıf” adı altında kurumsallaşması ile topraklarımızda yeşeren örnek bir medeniyetin emanetçisi durumundadır. Vakıf olgusunun temeli İslamiyet’e dayanmaktadır ancak vakıf konusundaki ilk kurumsallaşmanın Selçuklu Döneminde olduğu, Osmanlı Devleti Döneminde ise vakıfların bir medeniyet haline dönüştüğü görülmektedir. Osmanlı Devletinin yabancı bilim adamlarınca “vakıf cenneti” tabiri ile anıldığı da bilinmektedir. Gerçekten de bir “vakıf cenneti” olan Osmanlı Devletinde; devletin uzanamadığı her alanda vakıfların olduğu, vakıflar eliyle bugünkü “sosyal devlet” uygulamalarının gerçekleştirildiği görülmektedir.
Günümüzde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı ve Selçuklu Devletleri zamanında kurulan ve bugün yöneticisi hayatta kalmamış olan vakıfların yaşatılması için çalışmaktadır. Başka bir deyişle Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün vakıfların kuruluş belgesi durumunda olan “vakfiyelerinin” içeriğinde yer alan ve vakıf kurucusunun iradesini yansıtan hayır şartlarını çağımız koşullarıyla paralel olarak hayata geçirme gayreti içindedir. Ayrıca, vakıfların emaneti durumundaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumak ve vakıf konusundaki literatürü, bu literatüre kaynaklık eden belge, bilgi ve arşiv dokümanlarını muhafaza etmek de çalışma konularına girmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütün çalışmalarındaki ortak hedef vakıf kurucunun iradesinin yaşatılması doğrultusunda oluşmuş “vakıf medeniyetinin” korunması ve bir medeniyet tasavvuru olan “vakıf kavramının” toplumumuzca derinlemesine idrak edilmesinin sağlanmasıdır.  Vakıf Medeniyetinin hatırlanması, bu emaneti oluşturan özgün değerlere dikkat çekilmesi, vakıf hassasiyetinin gündeme getirilmesi ile vakıf şuuruna vurgu yapılabilmesi amacıyla her yıl Mayıs ayının 2.haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Vakıflar Haftası düzenlenmektedir. 
Vakıflar Haftası 1983 yılından 2000 yılına kadar Aralık ayının 3’ü ile 9’u arasında kutlanmıştır. Ancak, Aralık ayının böyle bir kutlamayı yapmaya elverişli koşullar taşımaması dolayısıyla belirlenen amaçlara istenilen düzeyde ulaşılamaması nedeniyle 2000 yılında dönemin Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Yüksel YALOVA’nın talimatı doğrultusunda;  Vakıflar Haftasının Mayıs ayında kutlanmasına karar verilmiştir. Böylece 2001 yılından itibaren Vakıflar Haftası Mayıs ayının 2. Haftasında kutlanmaya başlanmıştır.
Vakıflar Haftası, Genel Müdürlüğümüze bağlı 25 Bölge Müdürlüğümüzün de katılımıyla ülkemiz genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 2006 yılından itibaren Vakıflar Haftasında, her sene “vakıf medeniyetinin” belli bir ögesine atıf yapılarak, vakfın bu konsept etrafında değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Böylece 2006 yılında “Vakıf Medeniyeti Yılı”, 2007 yılında “Vakıf Medeniyeti :Çevre”, 2008 yılında “Vakıf Medeniyeti:Su”, 2009 yılında “Vakıf Medeniyeti: Sağlık”, 2010 yılında “Vakıf Medeniyeti:“İstanbul””, 2011 yılında “Vakıf Medeniyeti:Eğitim”, 2012 yılında “Vakıf Medeniyeti: Balkan Vakıfları”, 2013 yılında ise “Vakıf Medeniyeti:Şehir” başlıkları etrafında düzenlenen etkinliklerle Vakıflar Haftası yurt genelinde kutlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da ecdadın nesillerimize bıraktığı bu büyük medeniyetin özgünlüğü vurgulanmaya, toplumumuzdaki vakıf şuurunun canlı tutulmasına, vakıf hassasiyetinin yaygınlaştırılmasına devam etmek de yine Genel Müdürlüğümüzün en önemli hedeflerinden biri olmaya devam edecektir.
Bu çerçevede her yıl Mayıs ayının 2. Haftasında kutlanan Vakıflar Haftası etkinliklerine katkı ve katılım sağlamak isteyen tüm vakıf dostlarıyla “Vakıf Medeniyetinin” çatısı altında buluşmaktan memnuniyet duyacağımızı belirterek, saygılarımızı sunarız. 
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği