YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Şube Müdürü Ünvanı için Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu
 

Şube Müdürü Ünvanı için Görevde Yükselme Sözlü Sınav Duyurusu...

 T.C.
BAŞBAKANLIK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüze ait taşra teşkilatında boş bulunan Sanat Eserleri ve Yapı İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü kadrolarına atama yapmak üzere 28/11/2015 tarihinde yapılan görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan personele yönelik tercih işlemleri 10-11 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.
Tercihe ilişkin duyuruda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemleri neticesinde ilanda belirtilen Bölge Müdürlükleri için 07 Ocak 2016 Perşembe günü saat 10.00’da sözlü sınava katılacak personel listesi aşağıda belirtilmiştir.
 
I. TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
 
NOT: Listeler alfabetik olarak sıralanmıştır.
 
BÖLGE ADI
SIRA NO
ADI SOYADI
ADANA
1
FATİH AKDENİZLİ
ANTALYA
1
AYDIN EMRE NALBANDOĞLU
2
BÜLENT SARIKAYA
3
RUHAN ZÜHRE SARAL
AYDIN
1
ERDİNÇ ÇÖREKÇİOĞLU
BALIKESİR
1
BARIŞ SAN
BURSA
1
HALUK YILDIZ
DİYARBAKIR
1
BERK ÖZPINAR
HATAY
1
İLHAN TURUNÇ
İSTANBUL 1
1
AHMET MAHİR DANKİ
İSTANBUL 2
1
NİYAZİ ÇAMBEL
İZMİR
1
KEREM KİLİS
2
SİNAN TEK
KONYA
1
ALPER İNAN
KÜTAHYA
1
SONGÜL GÖK
 
II. SÖZLÜ SINAV
 
Sözlü sınav, ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 07 Ocak 2016 Perşembe günü saat 10.00’da Genel Müdürlükte yapılacak olup adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
 
S.N.
SÖZLÜ SINAV KONULARI
PUAN DAĞILIMI
1
Aşağıda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi: (Adaylara bu grupta yer alan başlıkların tamamından soru sorulması zorunluluğu yoktur.)
a-      Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevzuatı (Kanun, Yönetmelikler, Usul ve Esaslar vb.)
b-      Vakıf Terminolojisi
c-      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d-     5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
e-      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
f-       4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
g-      2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
h-      4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmeliği
i-        3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
j-        Taşınır Mal Yönetmeliği
k-      Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
40 puan
2
Genel kültürü ve genel yeteneği (güncel konular, güncel bilgiler, mantık ve muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorular ile mantık ve muhakeme ölçmeye yönelik matematiksel işlemler)
20 puan
3
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü / mantık ve muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorular
15 puan
4
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu
10 puan
5
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
10 puan
6
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
5 puan
 
konularında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilecektir.
Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 
III. BAŞARI PUANI
 
Sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için görevde yükselme sınavı başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir.
            Başarı puanlarında eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
            a) Hizmet süresi fazla olanlara,
            b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
İlanen duyurulur. 16/12/2015
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı