YATIRIMLARIMIZ TARİHÇE KÜLTÜREL FAALİYETLER SOSYAL HİZMETLER TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIF KAYITLARI ARŞİVİ TAŞINIR VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI VAKIFLAR HAKKINDA VAKIF NASIL KURULUR? BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ VGM ETİK KOMİSYONU HİZMET STANDARTLARI YAYINLAR PLAN, PROGRAM ve RAPORLAR İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI MALİ TABLOLAR
 
İhale İlanları
[11] Eski Eser Onarımı [2] Eski Eser Proje Temini [1] Bina Onarımı [4] Kiralık Gayrimenkuller [2] Yapım Onarım Karşılığı Kiralama [1] İhale İlanı İptali
İhale İlanları
 
 
 
 
 
 
 
Duyurular
Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Avukat Alımı Sonuçları Açıklandı
 

Sözleşmeli Avukat Alımı Sonuçları Açıklandı...

4/B Sözleşmeli Avukat kadrolarına yapılan başvuruların sonucu olarak belirlenen asıl ve yedek olarak listeye girmeye hak kazananlar aşağıda belirtilmiştir. Asıl listeye girenlerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerle birlikte Vakıflar genel Müdürlüğüne ( Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


 4/B SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM SONUÇLARI için tıklayınız..

 

Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız.

 

KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu raporu.
2- Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
3- Avukatlık Ruhsatnamesi.( aslı veya noter onaylı örneği)
4- KPSS sonuç belgesi.
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
6- Adli sicil belgesi.
7- 8 adet vesikalık fotoğraf.(Son 6 aylık)
8- Erkekler için askerlik yaptığına dair belge.(yapmadı ise tecil belgesi)
9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Adaylar tarafından bilgisayar ortamında ve açıklamada belirtilen usuller doğrultusunda doldurularak elden teslim edilecektir.)