T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
   
 
 
 
 
 
 
 
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü İç Denetim Birim Başkanlığı 5018 sayılı Kanunun 63. maddesi gereği 22.07.2008 tarihinde kurulmuştur. Başkanlık bünyesinde 1 Başkan ve 14 İç Denetçi görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 1 sekreter ve 2 büro personeli Başkanlığa hizmet vermektedir.

İç Denetim Birim Başkanlığının temel görevi, 5018 sayılı Kanun ve alt düzey mevzuat gereği Genel Müdürlüğümüzün tüm iş süreçlerinin risk esaslı denetimini gerçekleştirmek ve Genel Müdürlüğümüze danışmanlık yapmaktır.